Rhwng 21 Gorffennaf a 5 Awst 2017, cyflwynodd Cwmni Theatr Arad Goch gŵyl gymunedol fawr yn Aberystwyth – HEN LINELL BELL.

Nod yr ŵyl oedd dod â chymunedau a grwpiau gwahanol at ei gilydd i ddathlu diwylliant Ceredigion trwy gyfres o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol cyffrous. Roedd popeth yn digwydd mewn lleoliadau cyhoeddus – y prom, y traeth, y bandstand, Canolfan Arad Goch ac ambell i westy a thafarn. Roedd gweithgareddau i blant, pobl ifanc, oedolion a’r teulu cyfan – a cafon nhw eu seilio ar chwedl hynod Cantre’r Gwaelod.

Roedd Arad Goch yn cydweithio’n agos gyda’r gymuned leol - ysgolion, busnesau, clybiau, cymdeithasau – er mwyn creu’r strafagansa arloesol a chynhwysol. Roedd pob gweithgaredd dros y bythefnos yn gyfan ynddi’i hunan, gan alluogi’r gynulleidfa leol ac ymwelwyr i fwynhau profiadau unigol, tra ar yr un pryd eu hannog i ddychwelyd i weld y gweithgareddau eraill.

Roedd cyfleoedd di-ri ar gael i gymryd rhan, o wirfoddoli gyda’r timau cynhyrchu a marchnata, i berfformio. Roedd hyfforddiant a mentoriaeth broffesiynol yn cael ei ddarparu ar gyfer gwirfoddolwyr, felly nid oedd rhaid meddu ar brofiadau blaenorol yn y maes.

Dilynwch y ddolen yma i weld mwy o luniau o’r ŵyl!

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter!

Dilynwch y ddolen yma I weld adroddiad yr wyl   

Mae GWYL HEN LINELL BELL yn brosiect cymunedol gan Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency