Cymryd rhan yn Hen Linell Bell...

Fe wnaeth Arad Goch cydweithio’n agos gyda’r gymuned leol - ysgolion, busnesau, clybiau, cymdeithasau – er mwyn creu’r strafagansa arloesol a chynhwysol.

Roedd cyfleoedd di-ri ar gael i gymryd rhan, o wirfoddoli gyda’r timau cynhyrchu a marchnata, i berfformio;

Dysgu Dawns Gwyddno. Mae dwy ddawnswraig leol wedi creu dawns werin newydd – Dawns Gwyddno. Dawns newydd sbon i gân newydd sbon, yn arbennig ar gyfer yr wyl newydd sbon yma!

Dweud eich stori. Mae hen chwedlau yn ddiddorol ac mae storïau newydd yn ddiddorol. Fe wnaethom wahodd pawb i ysgrifennu eu stori am Aberystwyth neu am Geredigion mewn 100 o eiriau neu lai (ond dim mwy!). Ar ddiwedd yr wyl, fe wnaethom gyhoeddi 100 o’r storïau mewn llyfryn bach.

Actio. Cafodd 11 o actorion amatur lleol profiad hollol unigryw - perfformio ar fwrdd enfawr ar hyd promenad Aberystwyth o flaen dros 1000 o bobl! Yn ogystal a hyn, roedd 'na 42 o 'ysbrydion' - eto, perfformwyr amatur lleol i gyd! Plant, teuluoedd, pobl ifanc... i gyd yn ymddangos fel rhan o ddiwrnod olaf Gwyl Hen Linell Bell.

Ni fydd yr wyl wedi bod yn bosib heb lwyth o wyrfoddolwyr! Diolch i bob un ohonoch chi!

10 cynorthwyydd marchnata

5 technegwr

Dros 100 o berfformwyr o gantorion i ddawnswyr ac actorion

20 stiward

45 o berfformwyr stryd o blant blwyddyn dau i fyny!

120 o ysgrifenwyr straeon byrion

35 o gerddorwyr gwerin

31 yn helpu i greu'r dillad

A llawer llawer mwy!

Ar Drywydd Cantre'r Gwaelod - Chwedl a Ffaith Sioned Llywelyn

 

Oeddech chi yn rhan o gynulleidfa 'Ar Drywydd Cantre'r Gwaelod? Dyma neges gan y fyfyrwraig Sioned Llywelyn;

Gallwch lawrlwytho'r daflen hon i ddysgu am rai o nodweddion naturiol arfordir canolbarth Cymru, sydd o bosibl wedi ysbrydoli chwedl Cantre’r Gwaelod. Mae llunio'r daflen hon wedi bod yn rhan o’m hymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn edrych ar dirweddau Cymru a sut orau i'w hyrwyddo. Felly os oes gennych rai munudau i roi adborth ar y deunydd, byddwn i’n gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn. Croeso i chi fy esbostio (sil14@aber.ac.uk) neu gynnig adborth ar y cyfryngau cymdeithasol - ond cofiwch ddefnyddio ein hashnodau! #chwedlaffaith #landformsandlegends

Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, os ydych chi am gael profiad gwych o gynnal digwyddiad celfyddyol cymunedol.

Mae GWYL HEN LINELL BELL yn brosiect cymunedol gan Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency