STORÏAU 100 GAIR

Eich stori chi am Aberystwyth. Mae hen chwedlau yn ddiddorol ac mae storïau newydd yn ddiddorol. Gwahoddwyd pawb i ysgrifennu eu stori am Aberystwyth neu am Geredigion mewn 100 o eiriau neu lai . Gall y storïau fod yn wir neu’n ddychmygol, yn ddoniol neu’n drist. Ar ddiwedd yr wyl, fe wnaethom gyhoeddi 100 o’r storïau mewn llyfryn bach. Dewch heibio Canolfan Arad Goch i gael eich gopi chi!

Mae GWYL HEN LINELL BELL yn brosiect cymunedol gan Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency