Cwmni Theatr Arad Goch

Mae Arad Goch yn creu theatr gyffrous a pherthnasol ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym yn anelu at greu profiad theatrig sy’n ysbrydoli, ysgogi ac yn gofiadwy. Mae ein gwaith yn tynnu ar ddeunydd a thraddodiadau cynhenid Gymraeg yn ogystal â themâu ac arddulliau cyfoes a heriol.

Trwy deithio yn helaeth o amglych Cymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg i theatrau, ysgolion, neuaddau a chanolfanau rydym yn ceisio sicrhau bod y gynulleidfa ehangaf posibl, ym mhob cwr o’r wlad, yn cael cyfle i weld a mwynhau theatr gyfoes o’r radd flaenaf.

Rydym yn gweld ein gwaith mewn cyd-destun rhyngwladol ac wedi ymweld â nifer o wyliau tramor i berfformio, beirniadu neu arsylwi. Mae Arad Goch wedi cyfieithu a pherfformio cynyrchiadau o dramor gan ymdrechu i sicrhau bod cynulleidfaoedd ifanc Cymru yn cael y cyfle i weld y theatr orau bosibl.

lansiad123