Fy Aberystwyth!

04/08/2017

O'r diwedd, mae ein llyfrau FY ABERYSTWYTH wedi cael eu argraffu. Os wnaethoch chi ysgrifennu stori 100 gair, gwnewch yn sicr eich bod yn darllen y llyfr i weld os ydy eich stori chi ynddo. Mae 1,250 o'r llyfrau a bydd rhai ohonynt yn Arad Goch, tra bod rhai eraill wedi lledaenu dros Aberystwyth mewn siopau, trenau a bwytau.

Rydym ni o fewn diwrnod i uchafbwynt yr ŵyl sef: Gwledd Gwyddno. Fe fydd yn dechrau ar Prom Aberystwyth, am 7 o'r gloch; mi fydd bwyd, diod, adloniant a llawer mwy.

Mae newid wedi bod yn yr amserlen; bydd y perfformwyr stryd dan ofal Rewired Music yn perfformio yfory yn lle heddiw.

Mae Amser Wedi Hedfan!

03/08/2017

Rydym ni’n agosáu at ddiwedd yr ŵyl, a mae hi wedi bod yn bythefnos gwerthfawr iawn. Rydym ni wedi parhau i gael ymateb da yn ein gweithdai, er enghraifft: y gweithdy creu baneri, celf ar y traeth a celf sialc. Rydym ni hefyd wedi bod ar daith gerdded Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod lle roedd siawns i glywed beirdd gwych yn adrodd eu cerddi, darlith ardderchog gan Sioned Llywelyn, a perfformiadau gwych gan AGwedd, BlAGur, y Ledis Pinc a Sam Ebenezer. Ddoe, roedd sioe arbennig ar y dŵr: Bwrlwm Yn Y Bae. Roedd hyn yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd yn mynd mewn i’r dŵr yn ei cychod, kayaks neu dillad nofio, tra bod Aberystwyth Silver Band yn cyfeilio mewn ffordd arbennig. Dros y diwrnodau diwethaf, rydym ni wedi cael cwrdd â chwmni theatr arall o Iwerddon: Armagh Rhymers. Mae nhw wedi bod yn perfformio yn y Bandstand a dros y dref, a mae nhw wedi rhoi cyfle i rai o’n gwirfoddolwyr i berfformio gyda nhw.

Ddoe, bu Ffion a Carwyn yn y stiwdio gyda Garry Owen ar Taro’r post yn siarad am yr ŵyl, ac ar ôl Bwrlwm Yn Y Bae, bu Mari Grug ar y prom yn cyfweld â’n criw yn fyw ar Heno. Os wnaethoch chi fethu un o’r rhaglenni yma, bydd modd eu darganfod ar eu gwefannau priodol.

Yfory, bydd cerddorion stryd ac Armagh Rhymers yn perfformio a rydym ni’n gobeithio bydd y tywydd yn caniatáu i ni roi y goeden storïau ‘nôl i fyny. Bydd y gig olaf yn y bandstand, sy’n cynnwys: Danielle Lewis, Mellt, Steff Marc a Fflamau Gwyllt. Mae pob un digwyddiad yn rhad ac am ddim.

Hanner Ffordd drwy'r ŵyl!

28/07/2017

Mae amser wedi hedfan. Rydym ni wedi mwynhau gigs, straeon, Tyrchu Ar Y Traeth, a hefyd mae rhai wedi cymryd rhan mewn gweithdai stiltio.  Rydym ni wedi cyrraedd hanner ffordd, ond peidiwch â phoeni, mae llawer mwy i ddod, er enghraifft: Ar Drywydd Cantre'r Gwaelod, Bwrlwm Yn Y Bae ac hefyd, yr uchafbwynt: Gwledd Gwyddno. Yn ogystal â'r digwyddiadau yma, mae gweithdai yn mynd i ddigwydd drwy'r wythnos nesaf, felly mae 'na rhywbeth i bawb.

Bydd dyddiad cau y straeon 100 gair ar ddydd Llun y 31, felly os ydych chi eisiau eich stori i fod yn ein llyfr, anfonwch nhw mewn i henlinellbell@aradgoch.org neu dewch â'ch stori i ganolfan Arad Goch.

 

Mae'r Ŵyl Yn Dechrau!

21/07/2017

Mae'r diwrnod wedi dod o'r diwedd. Heno am 7 o'r gloch mi fydd Omaloma, HMS Morris a R Seiliog yn cychwyn yr ŵyl mewn ffordd ffantastig.

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod digon diflas yma yn Aberystwyth, ond mae'r rhagolygon tywydd yn optimistaidd iawn am heno.

Unwaith eto, mae'r gig yn rhad ac am ddim, a  bydd bar yn y bandstand am y tro cyntaf. Byddwch yn siwr o gael amser bendigedig.

10 Diwrnod i Fynd!

11/07/2017

Mi fydd y gig gyntaf sydd yn cynnwys Omaloma, HMS Morris a R Seiliog ar y 21 o Orffennaf. Bydd y digwyddiad yma yn dechrau yr ŵyl mewn ffordd bendigedig. Hefyd, yn ddiweddar cafodd y raglen swyddogol ei rhyddhau, felly os ydych yn mynd mewn i siop, mae'n siwr y byddwch yn gweld rhaglen. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys llawer o fanylion ynglun â'r digwyddiadau, eu lleoliadau ac yr amseroedd.

Hefyd, rydym ni wedi sefydlu stondyn tu allan i Siop Y Pethe yn casglu y straeon 100 gair am Aberystwyth. Bu llawer o wyrfoddolwyr yn ein helpu ni i'w casglu, ac os oes diddordeb gyda chi i ysgrifennu stori, dewch heibio ar ddydd sadwrn, cewch eistedd wrth ein bwrdd hyfryd ac ysgrifennu 100 gair. Hefyd, mae'r Goeden Storïau ar fin cael ei gwblhau. Bydd y goeden yma yn cael ei roi ar y prom, a bydd cyfle i bawb i glywed stori yno.

Gwirfoddoli ar gyfer 'Hen Linell Bell'

07/07/2017

Helo! Twm ac Anest sy’ ‘ma, ‘da ni ar brofiad gwaith yn Arad Goch am yr wythnos sydd i ddod. Gyda’r wŷl yn agosau mae yna gyffro mawr yn dechrau byrlymu yn yr adeilad a thrwy strydoedd y dre’. Ar y funud rydyn ni’n brysur fel grŵp o wyrfoddolwyr yn casglu cerddi, straeon a chaneuon i adrodd ar gyfer creu casgliad o hanes yr ardal a fydd yn cael eu harddangos ar hyd y prom. Hefyd rydyn ni dal yn brysur yn casglu amryw eang o storiau 100 o eiriau yn barod ar gyfer yr wŷl. Mae’r casgliad yn un diddorol sydd yn cynnwys storiau difyr, doniol, difrifol a chreadigol dros ben. Rydyn ni’n dau yn eich annog i hel hyd yn oed yn fwy o straeon i fewn er mwyn ein diddori (a’n cadw ni’n brysur!)

YN BWYSICACH FYTH mae’r rhaglenni’n mynd i brint HEDDIW!! Felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael copi neu edrych ar y wefan am y copi mwyaf diweddar. Mae’n mynd i fod yn bythefnos gwerth chweil!! Welwn ni chi yna!!

27/06/2017

Siwan ydw i a dwi’n wirfoddolwr yng Nghwmni Theatr Arad Goch yn ystod y cyfnod yn arwain tuag at Gŵyl Hen Linell Bell. Dwi wedi bod yn mwynhau golygu’r dudalen Facebook a adnewyddu gwefan ar gyfer yr ŵyl hyd yn hyn. Mae amrywieth eang yma o swyddi i’w wneud fel peintio propiau ar gyfer Gwledd Gwyddno yn ogystal a’r ochr farchnata o’r ŵyl. Mae’n brofiad gwych i gyd-weithio â phobl profiadol wrth i mi ddysgu sgiliau newydd. Mae’n fraint medru cynnig help llaw i ddigwyddiad mor lleol a gwerthchweil! Dwi wedi cael profiad anhygoel wrth wirfoddoli yma, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr i gymryd rhan yn yr ŵyl haf yma. Rwyf wir yn argymell gwirfoddoli yma yn y cyfnod yn arwain tuag at Gŵyl Hen Linell Bell!

27/06/2017

Fy enw i yw Owain a rydw i yn ogystal â phobl eraill wedi bod yn gwirfoddoli yng Nghwmni Theatr Arad Goch, yn ystod paratoadau yr ŵyl Hen Linell Bell. Wrth wirfoddoli, rydw i wedi helpu Arad Goch drwy ychwanegu at wefan Hen Linell Bell, hysbysebu'r ŵyl drwy ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu â’r pobl sy’n perfformio, a llawer mwy. Nid yn unig ydw i’n helpu Arad Goch drwy wirfoddoli, mae’n brofiad ardderchog, a mi fyddwn i’n argymell bod un rhywun arall yn gwirfoddoli hefyd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae GWYL HEN LINELL BELL yn brosiect cymunedol gan Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency