Y Rhaglen

Bydd pythefnos yr ŵyl yn llawn o bob math o weithgareddau mawr a bach i blant, i oedolion, i grwpiau ac i deuluoedd.

Digwyddiadau mawr:

GIG #1 Omaloma, HMS Morris, R Seiliog. 21/7/17 Bandstand. 7pm. Am ddim.

GIG #2 Sorela, Kizzy Crawford, Calan. 22/7/17 Bandstand. 7pm. Am ddim.

AR DRYWYDD CANTRE’R GWAELOD/SEEKING CANTRE’R GWAELOD – THE SUNKEN HUNDRED.
Taith gerdded i rai o leoliadau a thafarndai Aberystwyth i gwrdd â chymeriadau, gwrando ar farddoniaeth, clywed caneuon a dysgu rhai ffeithiau am Cantre’r Gwaelod a’r môr. Gyda Hywel Griffiths, Mari Rhian Owen, Sioned Llywelyn, The Armagh Rhymers, Y Ledis Pinc – ac eraill. Mae nifer y llefydd yn gyfyngedig – ffoniwch Arad Goch i archebu tocyn: 01970 617 998. 1/8/17 dechrau 7.00pm yng Nghwesty’r Richmond.

GIG #3 Steff Marc, Fflamau Gwyllt, Danielle Lewis, Mellt. Bandstand. 7pm. Am ddim.

GWLEDD GWYDDNO
Dywedir bod Cantre’r Gwaelod wedi cael ei foddi pan oedd y Brenin wedi cynnal gwledd fawr i’r holl bobl. Byddwn ni’n cynnal gwledd arall, ar y promenâd, i bawb – teuluoedd, clybiau, ffrindiau. Dewch â phicnic neu prynwch fwyd yn y wledd i’w fwyta gyda Gwyddno a Seithennyn wrth y byrddau mawr ar y prom. Bydd cerddoriaeth, adloniant, cyfle i gwrdd â Gwyddno, Seithennyn a Mererid, tân gwyllt – a’r cyfle i ddawnsio Dawns Gwyddno!
Promenâd ( neu’r Bandstand os bydd glaw), 5/8/17 7.00 yr hwyr.

21/7/17 Gig Agoriadol / Opening Gig : Omaloma, HMS Morris, R Seiliog

Bandiau lleol a chenedlaethol - mynediad am ddim –Local and national bands - Free entry to see. Aberystwyth Bandstand, 19:00.

22/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

22/7/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 16:00, Canolfan Arad Goch Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 16:00 at Canolfan Arad Goch.

22/7/17 Llanw a Thrai / Ebb 'n' Flow

Perfformiad theatr gorfforol gan Louche Theatre / Physical theatre performance by Louche Theatre. Aberystwyth Promenade 13:45, 14:45 + 18:45

22/7/17 Gig: Sorela, Kizzy Crawford, Calan

Rhai o berfformwyr acwstic a gwerin gorau Ceredigion a Chymru – 19:00, Bandstand Aberystwyth. Some of Ceredigion and Wales’ best acoustic and folk musicians – 19:00 Aberystwyth Bandstand.       

23/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg)14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

        

23/7/17 Llanw a Thrai / Ebb 'n' Flow

Perfformiad theatr gorfforol gan Louche Theatre / Physical theatre performance by Louche Theatre. Aberystwyth Promenade 13:45, 14:45

25/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg)14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

        

25/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: NoFit State Circus, Cardiff

Rhan 1af gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 9:30 – 15:20. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 1st part of a three day workshop held at Arad Goch 9:30 – 15:20. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

25/7/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 16:00, Canolfan Arad Goch Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 16:00 at Canolfan Arad Goch

25/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 2pm – 5pm

Borrow toy dumper trucks and to build on north beach, 2 – 5pm

25/7/17 Gweithdy Syrcas gyda NoFit State / Circus Workshop with NoFit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 15:30 – 17:30, Promenâd Aberystwyth. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 15:30 – 17:30, Aberystwyth Promenade.

26/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: NoFit State Circus, Cardiff

Ail rhan gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 10:30 – 12:30. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 2nd part of a three day workshop held at Arad Goch 10:30 – 12:30. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

26/7/17 Gweithdy celf creu addurniadau / Art workshop to create decorations

Gweithdy celf gydag artistiaid proffesiynol i greu addurniadau ar gyfer GWLEDD GWYDDNO 10:00 – 14:00, Canolfan Arad Goch. Art workshop with professional artists to create decorations for THE SEA KING’S FEAST 10:00 – 14:00 at Canolfan Arad Goch.

26/7/17 Celf ar y Traeth / Beach Art

Dewch i addurno’r traeth gyda broc môr a phethau naturiol eraill i greu lluniau a cherfluniau – Traeth y gogledd, 14:00 – 17:00. A chance to work with local artists, using recycled natural beach materials to create pictures and sculptures – North beach, 14:00 – 17:00.

26/7/17 Gweithdy Syrcas gyda NoFit State / Circus Workshop with NoFit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 15:30 – 17:30, Promenâd Aberystwyth. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 15:30 – 17:30, Aberystwyth Promenade.

27/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

27/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: NoFit State Circus, Cardiff

3ydd rhan gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 10:30 – 12:30. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 3rd part of a three day workshop held at Arad Goch 10:30 – 12:30. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

 

27/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

27/7/17 Gweithdy Celf Sialc / Chalk Art Workshop

Ymunwch ag artist i i addurno’r prom gyda lluniau sialc am Aberystwyth, y môr, chwedlau a Cantre’r Gwaelod. Promenâd Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Come and help our artist create chalk art drawings on the pavement – about Aberystwyth, the sea, legends, Cantre’r Gwaelod. Aberystwyth Promenade, 11:00 – 16:00.

27/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 12pm – 4pm

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 12 – 4pm

27/7/17Gweithdy Syrcas gyda NoFit State / Circus Workshop with NoFit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 14:30 – 16:30, Canolfan Arad Goch. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 14:30 – 16:30, Canolfan Arad Goch.

28/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

29/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

 

29/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

30/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

 

30/7/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

 

30/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 12pm – 4pm

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 12 – 4pm

 

30/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

1/8/17 Radio Cantre’r Gwaelod.

Chwiliwch am y setiau radio ar draws Aberystwyth o’r 1af i’r 5ed o Awst i wrando ar storïau hen a newydd.

Find the radios all over Aberystwyth from the 1st to 5th of August to hear stories old and new.

1/8/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 14:00, Canolfan Arad Goch Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 14:00 at Canolfan Arad Goch

1/8/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 12pm – 4pm

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 12 – 4pm

1/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

 

1/8/17 Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod. Seeking Cantre’r Gwaelod – The Sunken Hundred.

Taith gerdded i rai o leoliadau a thafarndai Aberystwyth i gwrdd â chymeriadau, gwrando ar farddoniaeth, clywed caneuon a dysgu rhai ffeithiau am Cantre’r Gwaelod a’r môr. Gyda Hywel Griffiths, Sioned Llywelyn, The Armagh Rhymers, Y Ledis Pinc – ac eraill. Digwyddiad dwyieithog, gan gychwyn yn Gwesty’r Richmond, 19:00.

Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle.

 

A short walking tour to some of the pubs and locations of Aberystwyth to meet characters, hear poetry, listen to songs and learn some facts about Cantre’r Gwaelod and the sea. With the poet Hywel Griffiths, Sioned Llywelyn, The Ladies in Pink, The Armagh Rhymers - and others. Bilingual event, starting in the Richmond Hotel at 19:00.

Limited places – phone 01970617998 to book.

 

2/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

 

2/8/17 Celf ar y Traeth / Beach Art

Dewch i addurno’r traeth gyda broc môr a phethau naturiol eraill i greu lluniau a cherfluniau – Traeth y gogledd, 14:00 – 17:00. A chance to work with local artists, using recycled natural beach materials to create pictures and sculptures – North beach, 14:00 – 17:00

2/8/17 Gweithdy celf creu addurniadau / Art workshop to create decorations

Gweithdy celf gydag artistiaid proffesiynol i greu addurniadau ar gyfer GWLEDD GWYDDNO 10:00 – 14:00, Canolfan Arad Goch. Art workshop with professional artists to create decorations for THE SEA KING’S FEAST 10:00 – 14:00 at Canolfan Arad Goch.

2/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

2/8/17 Bwrlwm yn y Bae / Bobbing on the Bay

Golygfa drawiadol o rwyfwyr a chychod yn byrlymu ar y bae i gyfeiliant cerddoriaeth. Bae y Gogledd, o 18:00 tan 19:00

A spectacle of craft-surf life savers, kayakers, rowers and boats bobbing on the bay with the accompaniment of music. North Bay from 18:00 ‘till 19:00.

3/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

3/8/17 Gweithdy Celf Sialc / Chalk Art Workshop

Ymunwch ag artist i i addurno’r prom gyda lluniau sialc am Aberystwyth, y môr, chwedlau a Cantre’r Gwaelod. Promenâd Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Come and help our artist create chalk art drawings on the pavement – about Aberystwyth, the sea, legends, Cantre’r Gwaelod. Aberystwyth Promenade, 11:00 – 16:00

3/8/17 Gweithdy gwisgoedd / Costume workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid lleol i greu gwisgoedd ysblenydd ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. I deuluoedd ac oedolion. Bandstand Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Work with professional artists to create wonderful costumes for THE SEA KING’S FEAST. For families and adults. Aberystwyth Bandstand, 11:00 – 16:00.

3/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

4/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

4/8/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 12pm – 4pm

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 12 – 4pm

4/8/17 Gweithdy gwisgoedd / Costume workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid lleol i greu gwisgoedd ysblenydd ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. I deuluoedd ac oedolion. Bandstand Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Work with professional artists to create wonderful costumes for THE SEA KING’S FEAST. For families and adults. Aberystwyth Bandstand, 11:00 – 16:00.

4/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

4/8/17 Gig: Steff Marc, Fflamau Gwyllt, Danielle Lewis, Mellt

Gig gan rai o fandiau ac artistiaid Ceredigion. 19:00, Bandstand Aberystwyth. Gig with bands and artists from Ceredigion. 19:00, Aberystwyth Bandstand

5/8/17 Cerddorion Stryd / Street Musicians

Dan ofal Rewired Music, mewn lleoliadau amrywiol drwy'r dydd / Organised by Rewired Music, in various locations all day.

5/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 11:00 a 17:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 11:00 and 17:00.

5/8/17 Gweithdy Sgiliau Syrcas gyda CIMERA / Circus Skills Workshop with CIMERA.

Dewch i ddysgu sgiliau a thriciau newydd gyda chwmni CIMERA yn y Bandstand, 14:00-17:00. Learn new tricks with CIMERA in the Bandstand, 14:00-17:00.

Image may contain: 3 people, people standing

5/8/17 Gweithdy Gwerin / Folk Music Workshop

Mwy o wybodaeth I ddilyn. More Information to follow.

5/8/17 Adeiladu Caer Gwyddno / Building The Sea King's Castle

Dewch i weld y peiriannau yn adeiladu Caer Gwyddno yn y tywod – traeth y gogledd, 15:00 – 17:00. Come to see The Sea King's Castle being built on north beach, 15:00 – 17:00.

5/8/17 Gwledd Gwyddno / The Sea King’s Feast

Dewch i ymuno yn y wledd fawr. Cewch brynu bwyd neu dewch â phicnic yn y wledd i’w fwyta wrth y byrddau mawr ar y prom. Bydd cerddoriaeth ac adloniant a bydd cyfle i chi ganu hefyd. A bydd pawb yn cael gwneud Dawns Gwyddno. Prom y gogledd, 19:00 – 21:00. A street party, entertainment and theatre show rolled into one event. Come and take part in the Sea King’s Feast. Tables and benches will be set-up on the promenade, and there will be an invite for anyone to join in the feast. Buy from local food suppliers or bring your own picnic to eat at the feast. There’ll be music and entertainment and you can sing too. And everyone can join in Gwyddno’s Dance. North Promenade, 19:00 – 21:00.

Mae GWYL HEN LINELL BELL yn brosiect cymunedol gan Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency