The programme

There will be a full fortnight of all sorts of events – big and small – for children, young people, adults, groups and families.

The big events:

GIG #1 Omaloma, HMS Morris, R Seiliog. 21/7/17 Bandstand. 7pm. Free entry to see some of the most popular contemporary bands in Wales.

GIG #2 Sorela, Kizzy Crawford, Calan. 22/7/17 Bandstand. 7pm. Free entry to see some of Wales best folk and acoustic musicians and singers.

AR DRYWYDD CANTRE’R GWAELOD/SEEKING CANTRE’R GWAELOD – THE SUNKEN HUNDRED.
A short walking tour to some locations and pubs in Aberystywth to meet characters, listen to poetry, hear songs and learn some facts about Cantre’r Gwaelod and the sea. With Hywel Griffiths, Sioned Llywelyn, Mari Rhian Owen, The Armagh Rhymers, the Pink Ladies and others. Limited number of places – phone Arad Goch for a ticket: 01970 617 998. 1/8/17, start 7.00pm at the Richmanond Hotel.

GIG #3 Steff Marc, Fflamau Gwyllt, Danielle Lewis, Mellt. Bandstand. 7pm. Free entry.

THE SEA KING’S FEAST

Cantre’r Gwaelod was drowned as the King Gwyddno was holding a big feast for all his people, We’ll be holding another Sea King’s Feast on the promenade for everyone – families, clubs, friends. Bring a picnic or buy food at the feast to eat with Gwyddno and Seithennyn at the top table on the prom. There’ll be entertainment, music, a chance to meet Gwyddno, Seithennyn and Mererid the Princess, fireworks – and of course, Gwyddno’s Dance.

Promenade (or the Bandstand if it rains), 5/8/17 7.00pm.

 

21/7/17 Gig Agoriadol / Opening Gig : Omaloma, HMS Morris, R Seiliog

Bandiau lleol a chenedlaethol - mynediad am ddim –Local and national bands - Free entry to see. Aberystwyth Bandstand, 19:00.

22/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

22/7/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 16:00, Canolfan Arad Goch Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 16:00 at Canolfan Arad Goch

22/7/17 Llanw a Thrai / Ebb 'n' Flow

Perfformiad theatr gorfforol gan Louche Theatre / Physical theatre performance by Louche Theatre. Aberystwyth Promenade 13:45, 14:45 + 18:45

22/7/17 Gig: Sorela, Kizzy Crawford, Calan

 

Rhai o berfformwyr acwstic a gwerin gorau Ceredigion a Chymru – 19:00, Banstand Aberystwyth. Some of Ceredigion and Wales’ best acoustic and folk musicians – 19:00 AberystwythBandstand.        

23/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg)14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

        

23/7/17 Llanw a Thrai / Ebb 'n' Flow

Perfformiad theatr gorfforol gan Louche Theatre / Physical theatre performance by Louche Theatre. Aberystwyth Promenade 13:45 + 14:45

25/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg)14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

        

25/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: No Fit State Circus, Cardiff

Rhan 1af gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 09:30 – 15:20. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 1st part of a three day workshop held at Arad Goch 09:30 – 15:20. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

25/7/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 16:00, Canolfan Arad Goch Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 16:00 at Canolfan Arad Goch

25/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 14:00 – 17:00

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 14:00 – 17:00

25/7/17 Gweithdy Syrcas gyda No Fit State / Circus Workshop with No Fit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch.

26/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: No Fit State Circus, Cardiff

Ail rhan gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 09:30 – 15:20. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 2nd part of a three day workshop held at Arad Goch 09:30 – 15:20. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

26/7/17 Gweithdy celf creu addurniadau / Art workshop to create decorations

Gweithdy celf gydag artistiaid proffesiynol i greu addurniadau ar gyfer GWLEDD GWYDDNO 11:00 – 16:00, Canolfan Arad Goch. Art workshop with professional artists to create decorations for THE SEA KING’S FEAST 11:00 – 16:00 at Canolfan Arad Goch.

26/7/17 Celf ar y Traeth / Beach Art

Dewch i addurno’r traeth gyda broc môr a phethau naturiol eraill i greu lluniau a cherfluniau – Traeth y gogledd, 14:00 – 17:00. A chance to work with local artists, using recycled natural beach materials to create pictures and sculptures – North beach, 14:00 – 17:00.

26/7/17 Gweithdy Syrcas gyda No Fit State / Circus Workshop with No Fit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch.

27/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

27/7/17 Gweithdy stiltio / Stilt workshop Gyda/with: No Fit State Circus, Cardiff

3ydd rhan gweithdy tri diwrnod, i’w gynnal yng nghanolfan Arad Goch 09:30 – 15:20. Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle. 3rd part of a three day workshop held at Arad Goch 09:30 – 15:20. Limited number of places. Phone 01970617998 to book a place.

 

27/7/17 Gweithdy celf sialc / Chalk Art workshop

Ymunwch ag artist i i addurno’r prom gyda lluniau sialc am Aberystwyth, y môr, chwedlau a Cantre’r Gwaelod. Promenâd Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Come and help our artist create chalk art drawings on the pavement – about Aberystwyth, the sea, legends, Cantre’r Gwaelod. Aberystwyth Promenade, 11:00 – 16:00.

27/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 15:00 – 18:00

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 15:00 – 18:00

27/7/17Gweithdy Syrcas gyda No Fit State / Circus Workshop with No Fit State

Gweithdy gyda NoFit State Community circus - Sgiliau newydd a LOT o hwyl! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch. Workshop with NoFit State Community Circus - New skills and LOTS of fun! 15:30 – 17:30, Canolfan Arad Goch.

28/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

29/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg)14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

        

29/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

30/7/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

 

30/7/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

 

30/7/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 15:30 – 17:30

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 15:30 – 17:30

 

30/7/17 Gwylanod mawr ar stiltiau / Giant seagulls on stilts

Gofalwch! Bydd y gwylanod yn dwyn eich storïau – a’ch sglodion. I’w weld ar bromenâd Aberystwyth trwy’r dydd. Careful! The seagulls might steal your stories – and your chips. To be seen on the Aberystwyth promenade all day.

1/8/17 Radio Cantre’r Gwaelod.

Chwiliwch am y setiau radio ar draws Aberystwyth o’r 1af i’r 5ed o Awst i wrando ar storïau hen a newydd.

Find the radios all over Aberystwyth from the 1st to 5th of August to hear stories old and new.

1/8/17 Gweithdy celf - gwneud baneri. / Flag-making workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid proffesiynol i wneud baneri ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. 11:00 – 16:00, Bandstand Aberystwyth. Work with professional artists to create flags for THE SEA KING’S FEAST. 11:00 – 16:00 at Aberystwyth Bandstand

1/8/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 11:30 – 15:00

Borrow toy dumper trucks  to build on north beach, 11:30 – 15:00

1/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

 

1/8/17 Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod. Seeking Cantre’r Gwaelod – The Sunken Hundred.

Taith gerdded i rai o leoliadau a thafarndai Aberystwyth i gwrdd â chymeriadau, gwrando ar farddoniaeth, clywed caneuon a dysgu rhai ffeithiau am Cantre’r Gwaelod a’r môr. Gyda Hywel Griffiths, Sioned Llywelyn, The Armagh Rhymers, Y Ledis Pinc – ac eraill. Digwyddiad dwyieithog, gan gychwyn yn Gwesty’r Richmond, 19:00.

Nifer cyfyngedig o lefydd. Ffoniwch 01970617998 i gadw lle.

 

A short walking tour to some of the pubs and locations of Aberystwyth to meet characters, hear poetry, listen to songs and learn some facts about Cantre’r Gwaelod and the sea. With the poet Hywel Griffiths, Sioned Llywelyn, The Ladies in Pink, The Armagh Rhymers - and others. Bilingual event, starting in the Richmond Hotel at 19:00.

Limited places – phone 01970617998 to book.

 

2/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

 

2/8/17 Celf ar y Traeth / Beach Art

Dewch i addurno’r traeth gyda broc môr a phethau naturiol eraill i greu lluniau a cherfluniau – Traeth y gogledd, 11:00 – 15:30. A chance to work with local artists, using recycled natural beach materials to create pictures and sculptures – North beach, 11:00 – 15:30

2/8/17 Gweithdy celf creu addurniadau / Art workshop to create decorations

Gweithdy celf gydag artistiaid proffesiynol i greu addurniadau ar gyfer GWLEDD GWYDDNO 11:00 – 16:00, Bandstand Aberystwyth. Art workshop with professional artists to create decorations for THE SEA KING’S FEAST 11:00 – 16:00 at Aberystwyth Bandstand.

2/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

2/8/17 Bwrlwm yn y Bae / Bobbing on the Bay

Golygfa drawiadol o rwyfwyr a chychod yn byrlymu ar y bae i gyfeiliant cerddoriaeth. Bae y Gogledd, o 18:00 tan 19:00

A spectacle of surf life savers, kayakers, rowers and boats bobbing on the bay with the accompaniment of music. North Bay from 18:00 ‘till 19:00.

3/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

3/8/17 Gweithdy Celf Sialc / Chalk Art Workshop

Ymunwch ag artist i i addurno’r prom gyda lluniau sialc am Aberystwyth, y môr, chwedlau a Cantre’r Gwaelod. Promenâd Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Come and help our artist create chalk art drawings on the pavement – about Aberystwyth, the sea, legends, Cantre’r Gwaelod. Aberystwyth Promenade, 11:00 – 16:00

3/8/17 Gweithdy gwisgoedd / Costume workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid lleol i greu gwisgoedd ysblenydd ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. I deuluoedd ac oedolion. Bandstand Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Work with professional artists to create wonderful costumes for THE SEA KING’S FEAST. For families and adults. Aberystwyth Bandstand, 11:00 – 16:00.

3/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 13:00 a 16:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 13:00 and 16:00.

4/8/17 Y Goeden Storiau / The Story Tree

Dewch i weld y goeden storïau hudol enfawr ar promenâd Aberystwyth Come and see the giant story tree on the Aberystwyth promenade.

Amser stori yn y goeden fawr (Cymraeg) 14:00 Catch a story in the giant tree (English) 15:00

4/8/17 Tyrchu ar y Traeth / Build on the Beach

Cewch fenthyg teganau i dyrchu ar draeth y gogledd, 11:00 – 16:00

Borrow toy dumper trucks to build on north beach, 11:00 – 16:00

4/8/17 Gweithdy gwisgoedd / Costume workshop.

Gweithiwch gydag artistiaid lleol i greu gwisgoedd ysblenydd ar gyfer GWLEDD GWYDDNO. I deuluoedd ac oedolion. Bandstand Aberystwyth, 11:00 – 16:00. Work with professional artists to create wonderful costumes for THE SEA KING’S FEAST. For families and adults. Aberystwyth Bandstand, 11:00 – 16:00.

4/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 14:00 a 18:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 14:00 and 18:00.

4/8/17 Gig: Steff Marc, Fflamau Gwyllt, Danielle Lewis, Mellt

  Gig gan rai o fandiau ac artistiaid Ceredigion. 19:00, Bandtand Aberystwyth. Gig with bands and artists from Ceredigion. 19:00, Aberystwyth Bandstand

5/8/17 Cerddorion Stryd / Street Musicians

Dan ofal Rewired Music, mewn lleoliadau amrywiol trwyr dydd.

Organised by Rewired music, in various locations all day.  

5/8/17 Armagh Rhymers – Perfformiad stryd / Street Performance

Un o Ensemblau theatr mwyaf nodedig Iwerddon, yn swyno cynulleidfaoedd gyda’u cerddoriaeth, drama a dawns unigryw. Bandstand Aberystwyth, 11:00 a 17:00.

One of Ireland’s most celebrated folk theatre ensembles, delighting audiences all over the world with their unique blend of music, drama, song & dance. Aberystwyth Bandstand 11:00 and 17:00.

5/8/17 Gweithdy Sgiliau Syrcas gyda CIMERA / Circus Skills Workshop with CIMERA.

Dewch i ddysgu sgiliau a thriciau newydd gyda chwmni CIMERA yn y Bandstand, 12:00-17:00. Learn new tricks with CIMERA in the Bandstand, 12:00-17:00.

Image may contain: 3 people, people standing

5/8/17 Gweithdy Gwerin / Folk Music Workshop

Dewch i ddysgu darn o gerddoriaeth werin newydd sbon gan Patrick Rimes er mwyn ei pherfformio yn ystod GWLEDD GWYDDNO fel un band mawr. Canolfan Arad Goch 13:00 - 17:00, croeso i unrhyw offeryn a unrhyw safon, ffoniwch Arad Goch i gofrestru 01970617998.
Come and learn a new folk composition by Patrick Rimes in order to perform it during the SEA KING'S FEAST as one big band, Canolfan Arad Goch, 13:00 - 17:00. All instruments and standards welcome, phone Arad Goch to register 01970617998.

5/8/17 Adeiladu Caer Gwyddno / Building the Sea King's Castle

Dewch i weld peirianau yn adeiladu Cantre’r Gwaelod yn y tywod – traeth y gogledd, 15:00 – 17:00. Come to see excavators building Cantre’r Gwaelod on north beach, 15:00 – 17:00.

5/8/17 Gwledd Gwyddno / The Sea King’s Feast

Uchafbwynt yr ŵyl, dewch i ymuno yn y wledd fawr – bydd bwrdd hir wedi’i osod ar hyd y prom, cewch brynu bwyd yna neu dewch a ‘ch picnic eich hun a mwynhau’r holl adloniant (a’r tân gwyllt!) 19:00, Prom y gogledd. The pinnacle of the festival, come and join the feast – a long table will be set up along the prom, buy food there or bring your own picnic and enjoy the spectacular entertainment (and the fireworks!) 19:00, north Promenade.

FAR OLD LINE FESTIVAL is a community project by Cwmni Theatr Arad Goch

aradgoch transparency